Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

47.

Dysmorfia twarzy, żółtaczka cholestatyczna, zwężenie tętnicy płucnej, wady kręgosłupa, wada kąta przesączania oka (embrotoxon posticus) to cechy charakterystyczne dla zespołu:

  • A. Alagillea.
  • B. Bylera.
  • C. Zievego.
  • D. Criglera-Najjara.
  • E. Budda-Chiariego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań