Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

51. W modelu zalecanego postępowania prewencyjnego chorobom cywilizacyjnym (tzw. piramida) nie figuruje:

  • A. spożywanie warzyw i owoców.
  • B. preferowanie tłuszczów roślinnych.
  • C. spożywanie pieczywa razowego.
  • D. systematyczna aktywność ruchowa.
  • E. unikanie sytuacji stresowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań