Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

52. W trakcie rutynowych badań związanych z zamrażaniem krwi pępowinowej, w banku tkanek u noworodka wykryto obecność przeciwciał anty-HCV. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące tego dziecka:

  • A. na podstawie obecności przeciwciał anty-HCV w surowicy dziecka można wyłącznie stwierdzić aktywne zakażenie tym wirusem u matki.
  • B. u dziecka można rozpoznać aktywne zakażenie wirusem C zapalenia wątroby.
  • C. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć ponownie przeciwciała anty-HCV za 2 miesiące.
  • D. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć obecność HCV RNA w surowicy krwi dziecka.
  • E. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć obecność HCV RNA w surowicy krwi matki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań