Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

55.

Przetrwały przewód tętniczy (PDA) stanowi około 10% wszystkich wad wrodzonych serca. Które ze stwierdzeń dotyczących PDA u dzieci starszych jest niewłaściwe?

  • A. stosunek częstości występowania PDA u dziewczynek w stosunku do chłopców wynosi 1:3.
  • B. u dzieci z PDA stwierdza się chybkie tętno.
  • C. nad tętnicą płucną występuje szmer ciągły, maszynowy.
  • D. przepływ płucny jest zwiększony.
  • E. występuje powiększenie lewego przedsionka i lewej komory.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań