Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

56. U 3-miesięcznego niemowlęcia matka zauważyła stopniowe zahamowanie rozwoju psychoruchowego, narastającą hipotonię mięśni, zmiany skórne o charakterze wyprysku, sporadyczne wymioty oraz "mysi zapach" potu i moczu. Najbardziej prawdopodobnym jest rozpoznanie:

  • A. tyrozynemii.
  • B. hiperglicynemii.
  • C. fenyloketonurii.
  • D. homocystynurii.
  • E. kwasicy organicznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań