Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

21. Wybierz, z niżej wymienionych, objawy niedokrwistości megaloblastycznej:
1) parestezje rąk i stóp;
2) nieznaczne zażółcenie powłok;
3) leukopenia;
4) mikrocytoza erytrocytów;
5) retikulocytoza
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,3,5.
  • D. 1,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań