Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

22. Erytrocyturia z obecnością wałeczków erytrocytarnych jest częstym obrazem:

  • A. glomerulopatii ze zmianami minimalnymi.
  • B. ogniskowego szkliwiejącego kłębuszkowego zapalenia nerek.
  • C. błoniastej nefropatii.
  • D. amyloidozy.
  • E. ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań