Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

35. Wirus cytomegalii:

  • A. wywołuje ciężkie śródmiąższowe zapalenie płuc u osób po przeszczepie szpiku.
  • B. należy do RNA-wirusów.
  • C. jest wrażliwy na rybawirynę.
  • D. jest jednym z czynników wywołujących przewlekłe zapalenie wątroby.
  • E. jest wirusem o udowodnionych własnościach onkogennych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań