Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

36. Które stwierdzenie dotyczące działania metforminy jest prawdziwe?

  • A. zmniejsza uwalnianie glukozy do krwi poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy w wątrobie.
  • B. zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, działając przez poreceptorowe szlaki sygnałowe dla insuliny.
  • C. pobudza wydzielanie insuliny.
  • D. prawdziwe A i B.
  • E. prawdziwe A i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań