Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

91. W leczeniu tokolitycznym wykorzystywane są następujące grupy leków:
1) β-mimetyki;
2) blokery kanału wapniowego;
3) β-blokery;
4) inhibitory prostaglandyn;
5) antagoniści oksytocyny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 1,2,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań