Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

92. W 6 godzin po porodzie u noworodka rozwinęła się żółtaczka. Najprawdopodobniej jest ona spowodowana:

  • A. chorobą hemolityczną noworodka.
  • B. posocznicą.
  • C. atrezją przewodów żółciowych.
  • D. niedoczynnością tarczycy noworodka.
  • E. zapaleniem wątroby noworodka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań