Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(171)

84.

Reguła Parkland stosowana jest do:

  • A. oceny ryzyka zgonu po NZK
  • B. obliczania dawki promieniowania RTG/powierzchnię ciała.
  • C. obliczania ilości płynów do przetoczenia w przypadku oparzenia ciała.
  • D. oceny stanu świadomości.
  • E. obliczania dawki metyloprednizolonu po urazach rdzenia kręgowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań