Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

45.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego wykonane u 15-letniego dziecka wykazało: pleocytozę 420 /µl, 86% limfocytów, erytrocyty 3/µl, stężenie glukozy 61 mg/dl, stężenie białka 46 mg/dl, stężenie chlorków 122 mmol/l. Wynik jest charakterystyczny dla:

  • A. zdrowego dziecka.
  • B. ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
  • C. wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
  • D. gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
  • E. krwawienia podpajęczynówkowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań