Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

79.

Choroba zwykle dotyczy młodych mężczyzn uzależnionych od nikotyny. Objawia się bólami mięśni stóp i palców, które nasilają się przy ich poruszaniu. Może współistnieć zapalenie żył powierzchownych. W arteriografii stwierdza się niedrożność i zwężenia tętnic małego kalibru. W jej przebiegu może dojść do martwicy kończyn. Choroba nie jest związana z miażdżycą. Opis jakiej choroby podano powyżej?

  • A. choroby Raynauda.
  • B. choroby Buergera
  • C. młodzieńczego zapalenia stawów.
  • D. zespół Leriche’a.
  • E. choroba Hortona
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań