Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

80.

Która z wymienionych cech nie jest wskazaniem do leczenia chirurgicznego przepukliny pępkowej?

  • A. przepuklina utrzymuje się w 4. r.ż.
  • B. występują powikłania.
  • C. przepuklina się powiększa.
  • D. przepuklina ma średnicę 3,5 cm.
  • E. przepuklina powiększa się podczas płaczu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań