Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

81.

W przypadku torbieli trzustki wykonanie operacji chirurgicznej należy rozważać jeśli: 

1) jest to torbiel rzekoma;

2) wykazano w badaniach RM (rezonans magnetyczny) oraz endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) połączenie z przewodem Wirsunga;

3) wystąpiły powikłania (zakażenie, krwawienie); 

4) średnica torbieli jest większa niż 6 cm. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,3.
  • C. 3,4.
  • D. tylko 4.
  • E. 1,2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań