Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

164.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziono 70-letniego mężczyznę zgłaszającego nasiloną duszność, która wystąpiła nagle przed około dwiema godzinami. Pacjent leczony przewlekle z powodu cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. W badaniu przedmiotowym stwierdzono szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy z przypodstawnymi, obustronnymi rzężeniami drobnobańkowymi. Czynność serca wynosiła 90/min, RR 190/80 mmHg. Pierwszorzutowym lekiem w tej sytuacji jest:

  • A. nitrogliceryna.
  • B. urapidyl.
  • C. furosemid.
  • D. metoprolol.
  • E. amiodaron.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań