Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

33.

Do typowych objawów twardziny układowej nie należy/ą:

  • A. niedokrwistość autoimmunohemolityczna.
  • B. obrzęk i twardnienie skóry palców rąk
  • C. zaburzenia rytmu i przewodzenia w sercu.
  • D. objaw Raynauda
  • E. włóknienie płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań