Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

40.

Cukrzyca wtórna polekowa może wystąpić po wszystkich wymienionych poniżej lekach, z wyjątkiem:

  • A. pentamidyny
  • B. L-asparaginazy
  • C. cyklosporyny A.
  • D. prednizonu.
  • E. wildagliptyny
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań