Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

41.

Do leków pierwszego rzutu w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym nie należą:

  • A. antagoniści aldosteronu
  • B. blokery kanału wapniowego
  • C. β-blokery
  • D. inhibitory konwertazy angiotensyny
  • E. diuretyki tiazydowe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań