Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

97.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące paralizatora elektrycznego (tasera):

  • A. powoduje bolesny skurcz mięśni, zwłaszcza w dużych grupach mięśniowych.
  • B. jest niebezpieczny dla osób pod wpływem leków, alkoholu, narkotyków.
  • C. przy upadku po porażeniu paralizatorem może dojść do groźnych urazów głowy i kręgosłupa.
  • D. u osób z chorobami układu krążenia działanie paralizatora może doprowadzić do śmierci.
  • E. w paralizatorach stosowane są prądy o wysokim natężeniu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań