Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

98.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zespołu Carneya :

  • A. dziedziczy się autosomalnie dominująco
  • B. spowodowany jest inaktywującą mutacją genu PRKR1A
  • C. występuje po okresie dojrzewania, częściej u mężczyzn.
  • D. przebieg zespołu Cushinga u chorych z zespołem Carneya może być subkliniczny, cykliczny i jawny
  • E. obserwuje się wzrost stężenia kortyzolu po podaniu deksametazonu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań