Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

194.

Porównano, w jednym roku kalendarzowym, umieralność z powodu chorób nowotworowych w mieście A z tego typu umieralnością w mieście B uzyskując następujące wskaźniki: A - 420/100 000, B - 458/100 000. Wskaż właściwą interpretację uzyskanych danych:

  • A. obie populacje (A i B). różnią się istotnie pod względem analizowanej umieralności, albowiem różnica przekracza 5%.
  • B. zachorowalność na choroby nowotworowe jest większa w mieście B niż w mieście A.
  • C. śmiertelność w przebiegu chorób nowotworowych jest większa w mieście B niż w mieście A pod warunkiem, że obserwowana różnica jest statycznie zmienna .
  • D. wiarygodna ocena różnicy w zakresie umieralności z powodu chorób nowotworowych pomiędzy populacjami A i B nie jest możliwa bez przeprowadzenia procedury standaryzacji pod względem wieku.
  • E. czas obserwacji (jeden rok kalendarzowy) jest za krótki dla przeprowadzenia analizy porównawczej w zakresie umieralności z powodu chorób nowotworowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań