Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

37.

U 25-letniej pacjentki podczas hospitalizacji stwierdzono stężenie TSH 0,1 mIU/l. Jak należy zinterpretować ten wynik?

  • A. efekt pierwotnej nadczynności tarczycy.
  • B. efekt niedoczynności przysadki.
  • C. skutek leczenia nadmierną dawką tyroksyny
  • D. efekt leczenia glikokortykosteroidami.
  • E. wynik nie powinien być analizowany w oderwaniu od danych klinicznych i oceny stężenia FT4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań