Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

46.

Wstępne leczenie w warunkach ambulatoryjnych ciężkiego zaostrzenia astmy u dzieci < 5. roku życia obejmuje:

  • A. 2-krotne zwiększenie dawki steroidów wziewnych.
  • B. podanie wziewnie krótko działających β-mimetyków.
  • C. podanie wziewnie β-mimetyków o przedłużonym działaniu.
  • D. dołączenie do terapii leków antyleukotrienowych.
  • E. podanie doustne teofiliny o przedłużonym działaniu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań