Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

47.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące alergicznego kontaktowego zapalenia skóry:

  • A. zmiany skórne mogą być asymetryczne i dotyczyć zarówno miejsca kontaktującego się z alergenem, jak i odległych rejonów skóry.
  • B. w rozwoju zapalenia alergicznego bierze udział IV typ reakcji immunologicznej.
  • C. objawy występują po ok. 15-30 min. od kontaktu z alergenem.
  • D. w leczeniu stosuje się glikokortykosteroidy i inhibitory kalcyneuryny.
  • E. zmianom skórnym towarzyszy świąd.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań