Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

99.

Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstnera-Hausera cechuje się:
1) pierwotnym brakiem miesiączki;
2) kariotypem żeńskim 46,XX;
3) skąpym owłosieniem łonowym i pachowym;
4) brakiem jajników;
5) brakiem pochwy;
6) brakiem macicy lub macicą szczątkową lub szczątkowymi rogami macicy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,5,6.
  • C. 2,3,4,5.
  • D. 2,3,4,6.
  • E. 1,4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań