Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

121.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące ezetymibu:

  • A. działa hipolipemizująco słabiej niż statyna.
  • B. stosowany powinien być głównie w leczeniu skojarzonym ze statyną u pacjentów ze znaczną hipercholesterolemią.
  • C. jest lekiem 1. wyboru w przypadku nietolerancji statyn.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań