Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

122.


Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące typowego bólu wieńcowego:

  • A. lokalizacja za mostkiem.
  • B. promieniowanie do szyi, żuchwy, lewego barku, lewego ramienia.
  • C. ustępowanie w spoczynku w ciągu kilku minut.
  • D. ustępowanie po przyjęciu nitrogliceryny pod język w ciągu 5-10 minut.
  • E. może być wywołany przez wysiłek fizyczny lub stres emocjonalny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań