Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

175.

Powołując się na klauzulę sumienia, lekarz ma obowiązek:

  • A. uzyskać zgodę przełożonego na skorzystanie z tej formy odmowy udzielenia świadczenia medycznego.
  • B. odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
  • C. wskazać pacjentowi realną możliwość skorzystania z danej interwencji medycznej u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.
  • D. skonsultować swoją decyzję z innym lekarzem specjalistą w tej samej dziedzinie medycyny.
  • E. przedstawić swoją decyzję o odmowie wykonania świadczenia w formie pisemnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań