Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

176.

Wskaż, kiedy lekarz onkolog może ograniczyć informację udzielaną pacjentowi o stanie jego zdrowia i o rokowaniu:

  • A. w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii.
  • B. na żądanie osoby bliskiej pacjenta, jeśli pacjent jest pełnoletni, przytomny i zdolny do zrozumienia znaczenia informacji, ale taka jest wola osoby bliskiej.
  • C. na żądanie Rzecznika Praw Lekarza, działającego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.
  • D. ze względu na udział pacjenta w badaniu klinicznym.
  • E. jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta a wg oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań