Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

48.

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) jest w populacji dziecięcej chorobą o relatywnie dobrym rokowaniu na tle innych chorób nowotworowych. Wskaźnikiem prognostycznym wysokiego ryzyka w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci, wymuszającym intensyfikację leczenia i zmniejszającym szanse trwałego wyleczenia jest:

  • A. steroidowrażliwość w odpowiedzi na wstępne leczenie glikokortykosteroidami.
  • B. obecność translokacji t(9;22)
  • C. prawidłowa leukocytoza krwi obwodowej w chwili rozpoznania zajęcia szpiku przez komórki białaczkowe.
  • D. współistniejący zespół Downa.
  • E. brak minimalnej choroby resztkowej w szpiku kostnym po miesiącu leczenia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań