Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

184.

Pobranie tkanek, narządów i komórek w celach transplantacyjnych ze zwłok może nastąpić: 

1) po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu);

2) po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia; 

3) po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania oddychania; 

4) po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu; 

5) jeśli osoby bliskie dawcy, w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie sprzeciwiają się eksplantacji. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2
  • B. 2, 3
  • C. 3, 4
  • D. 1, 2, 5
  • E. 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań