Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

190.

W celu kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarz orzecznik ZUS nie może:

  • A. przeprowadzić badania osoby ubezpieczonej w wyznaczonym miejscu.
  • B. przeprowadzić badania osoby ubezpieczonej w miejscu jej pobytu.
  • C. skierować osoby ubezpieczonej do dowolnego lekarza na badanie specjalistyczne.
  • D. zażądać od lekarz, który wystawił zaświadczenie lekarskie, udostępnienie dokumentacji medycznej osoby ubezpieczonej, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego.
  • E. zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań