Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

17.

Jakich korekt najczęściej wymaga dawkowanie insuliny u chorego na cukrzycę typu 1 wraz z postępem przewlekłej choroby nerek do schyłkowej choroby nerek?

  • A. należy zwiększać dawki insuliny.
  • B. należy zmniejszać dawki insuliny
  • C. dawkowanie insuliny nie wymaga zmiany
  • D. należy zwiększać dawkę insuliny krótko działającej a zmniejszać dawkę insuliny długo działającej.
  • E. należy zwiększać dawkę insuliny długo działającej a zmniejszać dawkę insuliny krótko działającej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań