Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

65.

Żółtaczka, obniżony poziom hemoglobiny, wysoka liczba retikulocytów, podwyższony poziom bilirubiny pośredniej, ujemny wynik bezpośredniego testu antyglobulinowego, zmniejszenie oporności osmotycznej erytrocytów oraz nieprawidłowy wynik testu EMA wskazują na:

  • A. niedokrwistość autoimmunohemolityczną.
  • B. anemię Fanconiego.
  • C. anemię Blackfana-Diamonda.
  • D. zespół mielodysplastyczny.
  • E. sferocytozę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań