Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

4.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące autosomalnego dominującego zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ADPKD):
1) najczęściej spowodowane jest mutacją genu policystyny;
2) przebieg choroby jest progresywny, prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek;
3) leczeniem z wyboru towarzyszącego nadciśnienia tętniczego są ACEI/ARB;
4) stosowanie antagonisty receptora wazopresynowego V2 spowalnia powiększanie się torbieli;
5) najczęstsza manifestacja pozanerkowa to torbiele wątroby.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 2, 3, 4.
  • C. 2, 4, 5.
  • D. 2, 3, 4, 5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań