Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

5.

Wskaż zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej we wtórnej nadczynności przytarczyc w przebiegu przewlekłej choroby nerek:
1) obniżone stężenie fosfatazy alkalicznej;
2) hipokalcemia;
3) hiperfosfatemia;
4) podwyższone stężenie parathormonu PTH;
5) obniżone stężenie fosfatoniny (FGF-23).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3,4.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. 2,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań