Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

41.

3-letni chłopiec przyjęty do SOR z powodu wysokiej gorączki > 39,5°C trwającej drugą dobę, bólu brzucha, apatii, braku apetytu oraz nieprzyjemnego zapachu moczu. Wykonane badanie ogólne moczu wykazało leukocyturię oraz obecność azotynów. Wskaż właściwe postępowanie:

  • A. bezwzględna hospitalizacja i podanie ampicyliny dożylnie.
  • B. podanie cyprofloksacyny doustnie przez 7 dni.
  • C. zastosowanie cefalosporyny II lub III generacji dożylnie, doustnie lub sekwencyjnie.
  • D. zastosowanie sulfametoksazolu z trimetoprimem przez 5 dni.
  • E. podanie nitrofurantoiny przez 5 dni.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań