Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

42.

Dziecko w wieku 6-miesięcy przyjęto do Izby Przyjęć z powodu trwającego od 3 godzin nieukojonego płaczu i niepokoju. Rodzice dziecka obserwowali podkurczanie nóżek, oraz bladość powłok skórnych. Od godzin rannych dziecko odmawia przyjmowania pokarmów, dwukrotnie zwymiotowało. Badaniem fizykalnym z odchyleń stwierdzono: wzdęty brzuch oraz palpacyjnie wyczuwalna masa w jamie brzusznej, ciepłota ciała prawidłowa, na pieluszce ślad stolca o wyglądzie „galaretki porzeczkowej”. Jaka jest najbardziej prawdopodobna diagnoza?

  • A. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
  • B. salmonelloza.
  • C. uchyłek Meckela.
  • D. kolka niemowlęca.
  • E. wgłobienie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań