Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

46.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące nadciśnienia tętniczego i jego pomiaru u dzieci:
1) u dzieci w wieku przedszkolnym główną postacią jest nadciśnienie pierwotne;
2) u nastolatków nadciśnienie ma charakter pierwotny i dotyczy około 14% populacji;
3) wśród badań obrazowych największe znaczenie mają ECHO i ocena kompleksu błona środkowa-błona wewnętrzna tętnicy szyjnej wspólnej;
4) rekomendowanym sposobem postępowania jest dokonanie dwukrotnie pomiaru ciśnienia i przyjęcie za wynik średniej odpowiednio dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego;
5) pomiar dokonany zbyt wąskim mankietem może zawyżać wynik o 30%.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,4,5.
  • E. 1,2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań