Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

70.

Operacja sposobem Whipple’a oznacza:

  • A. pankreatoduodenektomię.
  • B. pankreatoduodenektomię oraz cholecystektomię.
  • C. usunięcie ogona trzustki.
  • D. pankreatogastrektomię.
  • E. resekcję obwodową trzustki oraz splenektomię.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań