Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

101.

Do bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania leczenia tokolitycznego w zagrażającym porodzie przedwczesnym nie należy:

  • A. ciąża obumarła.
  • B. zakażenie wewnątrzmaciczne.
  • C. przedwczesne pęknięcie błon płodowych.
  • D. przedwczesne oddzielenie łożyska.
  • E. rzucawka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań