Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

156.

Badania z ostatnich lat wskazują, że w chwili podjęcia resuscytacji zarówno poza szpitalem, jak i w szpitalu, z upływem czasu maleje częstość rytmów podatnych na defibrylację. Każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza szansę na przeżycie o:

  • A. 1%.
  • B. 10%.
  • C. 20%.
  • D. 50%.
  • E. 90%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań