Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

162.

Co należy podać pacjentowi z hiperkaliemią na poziomie 7 mmol/l, jeżeli w zapisie EKG pojawiają się zmiany wynikające z toksycznego wpływu potasu na mięsień sercowy?

  • A. 30 ml 10% glukonianu wapnia iv
  • B. 30 ml 10% chlorku wapnia iv.
  • C. 6 mg adenozyny iv
  • D. 500 ml płynu fizjologicznego wieloelektrolitowego iv
  • E. 2 g siarczanu magnezu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań