Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

190.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w szczególności, gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do ich wystawiania na okres nieprzekraczający:

  • A. 3. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  • B. 5. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  • C. 6. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  • D. 9. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  • E. 12. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań