Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

191.

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub lub pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne informuje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość podaje się z zastosowaniem kodów literowych. Kod B oznacza niezdolność do pracy:

  • A. przypadającą w okresie ciąży.
  • B. powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni- spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
  • C. spowodowanej nadużyciem alkoholu.
  • D. spowodowaną gruźlicą.
  • E. spowodowaną udarem mózgu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań