Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

41.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące mykoplazmatycznego zapalenia płuc:

  • A. występuje nagły początek objawów i wysoka gorączka.
  • B. w przebiegu choroby stopniowo narastają objawy ze strony górnych dróg oddechowych z łagodną gorączką.
  • C. występuje charakterystyczna wysypka i biegunka.
  • D. przebiega bezobjawowo, rozpoznanie na podstawie badań dodatkowych.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań