Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

42.

Określenie cech cytogenetycznych i molekularnych nie jest wymagane do rozpoznania, ale należy do podstawowych kryteriów klasyfikacji ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące białaczki ALL:

  • A. w ALL limfoblasty linii B są prawie zawsze dodatnie dla markerów komórek B CD19.
  • B. w ALL limfoblasty B muszą być ujemne pod względem CD3 (antygen komórek T).
  • C. w ALL limfoblasty B muszą być ujemne pod względem mieloperoksydazy (MPO).
  • D. należy unikać rozpoznania B-ALL, gdy liczba limfoblastów jest <20%.
  • E. rozpoznanie B-ALL jest zawsze przy liczbie limfoblastów >5%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań