Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

124.

Do lekarza rodzinnego zgłosiła się matka z 5-letnią córką. Od pewnego czasu dziewczynka zgłasza ból głowy, kilka razy wystąpiły wymioty, objawy pojawiają się zwykle nad ranem. Lekarz wysunął podejrzenie guza ośrodkowego układu nerwowego, jednak w badaniu fizykalnym, w tym w pełnym badaniu neurologicznym, nie zaobserwował żadnych odchyleń, również badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

  • A. zalecenie stosowania paracetamolu w dawce odpowiedniej do masy ciała w razie wystąpienia bólu głowy.
  • B. zalecenie unikania jedzenia przed snem, aby zapobiec wymiotom nad ranem.
  • C. skierowanie dziecka do ośrodka onkologicznego w celu wykonania badań obrazowych głowy.
  • D. skierowanie dziecka do oddziału gastroenterologicznego w celu wykonania badań obrazowych brzucha.
  • E. skierowanie dziecka do poradni psychologicznej, ponieważ najprawdopodobniej symuluje objawy i może być to skutek nieprawidłowych relacji w rodzinie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań